Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Công an xã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ


(Xã hội) - Theo dự thảo thông tư của Bộ Công an, Công an xã là một trong các đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Công an xã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

Công an xã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

Thông tư này quy định về thẩm quyền, đối tượng, chủng loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Theo Điều 4 của dự thảo thông tư, đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm:

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh;

4. Học viện, trường Công an nhân dân; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân làm công tác đào tạo, huấn luyện;

6. Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Trang bị loại vũ khí quân dụng bao gồm: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, mìn, lựu đạn và đạn sử dụng cho các loại súng này.

Ngoài ra, Cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm tỉnh/TP trực thuộc trung ương; Chi cục Kiểm lâm vùng; Hạt Kiểm lâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ; Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Trạm Kiểm lâm địa bàn, Trạm Kiểm lâm cửa rừng được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên, đạn sử dụng cho loại súng này và các loại vũ khí thô sơ.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị súng ngắn, đạn sử dụng cho loại súng này và các loại vũ khí thô sơ.

Cục điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao được trang bị súng ngắn và đạn sử dụng cho loại súng này;…

Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật quyết định trang bị bổ sung vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an;…

(Theo Pháp Luật TP.HCM)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@hoangtrunghai.org