Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của nhà Quốc Hội


(Chỉ đạo) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo hoàn thiện, bàn giao chính thức toàn bộ công trình nhà QH theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu VPQH tổng hợp ý kiến các ĐBQH góp ý trong kỳ họp vừa qua, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các trang thiết bị nội thất các phòng lãnh đạo QH, các phòng làm việc và khu chức năng để phù hợp với yêu cầu làm việc, chuyển Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà QH và Hội trường Ba Đình (mới) phân loại các ý kiến đóng góp, xác định các công việc cụ thể để triển khai thực hiện phương án sửa chữa đáp ứng yêu cầu tiến độ bàn giao toàn bộ công trình.

nhà Quốc hội

Tòa nhà Quốc hội nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Phạm Hải

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với VPQH, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà QH và Hội trường Ba Đình (mới) khẩn trương rà soát, xác định các công việc còn lại, thống nhất phương án chỉnh sửa, trong đó có biển tên công trình và hàng rào phía đường Độc Lập.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà QH và Hội trường Ba Đình (mới) lập tiến độ chi tiết, kế hoạch chạy liên động các hệ thống của công trình; phân công các Nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, thi công 3 ca liên tục để hoàn thành. Quá trình hoàn thiện các công việc còn lại và chạy liên động phải lưu ý công tác đảm bảo an toàn lao động, an ninh bảo vệ và phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), các đơn vị tư vấn, các nhà thầu đẩy nhanh công tác lập hồ sơ nghiệm thu; tổng hợp, cung cấp hồ sơ cho Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để nghiệm thu toàn bộ công trình nhà Quốc hội; bàn giao chính thức cho VPQH đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, các đơn vị này khẩn trương thực hiện quyết toán công trình, đảm bảo việc quyết toán công trình hoàn thành trước ngày 10/8/2015 theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT khẩn trương có ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình nhà QH, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

(Theo Vietnamnet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]