Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội "

Bộ LĐTBXH có 24 đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 58/QĐ-TTg ban hành danh sách 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh minh họa Cụ...