Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Chiến lược biển "

Việt Nam cần có chiến lược biển mới

Đó là nhận định được đưa ra trong chương trình “Đối thoại biển lần 1: Chiến lược quản trị biển – Vấn đề Biển Đông”, do Học viện Ngoại giao, Đại sứ...