Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " RIMPAC 2018 "

Đằng sau cuộc tập trận RIMPAC 2018

Nhận lời mời tham gia RIMPAC là một chuyện, nhưng lực lượng tham gia như nào lại là vấn đề khác. Ngày 30/5/2018, Hải quân Mỹ thông báo Việt Nam là một trong 26 quốc gia...