Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Biển đảo – Quan điểm cứng rắn về vùng chủ quyền của Việt Nam


(An ninh Quốc phòng) - Lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam đã khẳng định quy luật: Dựng nước luôn luôn phải đi đôi với giữ nước. Đây chính là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là quy luật tồn tại và phát triển trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Trong thế giới hiện đại hiện nay, quyền độc lập dân tộc đã bao gồm quyền tự quyết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam trong nhiều thập niên giữa thế kỷ 20 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành lại được chủ quyền độc lập dân tộc thiêng liêng, giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chế độ thực dân, đánh đuổi đế quốc để thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời cũng đã xác lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, dân tộc Việt Nam theo những chuẩn mực theo công pháp Quốc tế trong một thế giới văn minh.

Trường Sa là phần máu thịt thiêng liêng không thể mất của Việt Nam

Sau năm 1945, Cách mạng Tháng tám thành công, nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, thực dân Pháp ngang ngược xâm chiếm Việt Nam và đã phải gánh chịu hậu quả trước sự đoàn kết và khát khao của dân tộc.

Khi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi giữ nước là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng; của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Người căn dặn các chiến sĩ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Khi đế quốc Mỹ tiến hành âm mưu “chia để trị”, dựng lên chính quyền Việt Nam Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với toàn dân Việt Nam và thế giới: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không hề thay đổi”. Khi Mỹ tiến hành đánh phá công cuộc giải phóng dân tộc ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại một lần nữa nêu lên chân lý của thời đại, hiệu triệu muôn người như một: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn chiến lược về chủ quyền hải đảo, thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1961 nhân dịp đến thăm bộ đội Hải quân lần thứ hai, Người đã nói: “Bờ biển ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy nhiệm vụ của hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Phải biết tìm ra cách đánh phù hợp với điều kiện con người, địa hình bờ biển nước ta và vũ khí trang bị mình có. Hải quân ta phải học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không được quên truyền thống đánh giặc xa xưa kia của tổ tiên”.

Luôn thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ Hải Quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu đánh bại những âm mưu chặn đứng, của không quân và hải quân Mỹ trong hai giai đoạn 1964 – 1968 và 1972.

Ở trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, những con tàu không số của đường Hồ Chí Minh trên biển đã kiên cường, dũng cảm, sáng tạo mở tuyến, vận chuyển chi viện cho miền Nam, giải phóng các đảo và quần đảo Trường Sa, góp phần vào sự thắng lợi trọng vẹn, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Sự kiện ngày 14/3/1988, trung úy Trần Văn Phương cùng các chiến sĩ đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc giữa đảo Gạc Ma (Trường Sa) trước sự nã đạn, tấn công lên đảo. Đã trở thành một biểu tượng bất tử về giữ vững chủ quyền hải đảo của Tổ quốc.

Trận chiến Gạc Ma 1988, một thiên sử anh hùng

Năm 1988, Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng – Lê Đức Anh, khi đó còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau sự kiện Gạc Ma 1 tháng đã có mặt tại đảo và hiệu triệu những chiến sĩ hải quân giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng phát biểu: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau “Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta”.

Trong bối cảnh mới, cuộc chạy đua vũ trang đang tiếp tục với những vũ khí ngày càng hiện đại, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Lớn đã khẳng định:

“Những hàng kè chắn sóng có thể bị sóng và cát mặn đại dương làm mòn, nhưng bản lĩnh và ý chí của những người giữ biển thì luôn vững vàng không thể nào lay chuyển, kể cả phải hy sinh thân mình vì vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Năm 2013, tại Đối thoại Shangri La ở Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra cảnh báo với thế giới về mối nguy hiểm từ biển Hoa Đông đến Biển Đông, những cảnh báo của Thủ tướng đến nay và mai sau vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Thủ tướng nói:

“Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”.

Năm 2014, tại chuyến thăm Philippines – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam, thông điệp chủ quyền Tổ quốc là bất biến và bất khả xâm phạm đầy hùng hồn của Thủ tướng một lần nữa khẳng định “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

“Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. – Thủ tướng nói.

Bộ mặt thật “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc là rất đáng lo ngại, với những đòi hỏi phi lý, những hành động trái pháp luật với luật pháp quốc tế, mang tính cường quyền của Trung Quốc đang là mối lo ngại đối với các nước Đông Nam Á. Minh chứng rõ nét nhất đó là sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép HD 981 tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam năm 2014.

Trước hành động ngang ngược, sai trái của Trung Quốc, nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cùng cộng đồng thế giới đã lến tiếng phản đối. Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Tổ quốc theo tinh thần hòa bình, nhưng không vì thế mà Việt Nam nhu nhược, cho phép các nước xâm hại lãnh thổ của mình.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) cũng đã xác định “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Trong đó mục tiêu phấn đấu đã được đưa ra: “Đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, giàu lên từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo”. Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng cũng đưa ra định hướng: “Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta”.

Biển Đông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng về cả mặt an ninh – quốc phòng, lẫn thương mại quốc tế, đặc biệt Biển Đông có nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng trong việc phát triển kinh tế là nguồn tài nguyên thủy sản và dầu khí của các quốc gia ven biển như Việt Nam.

Trên các con tàu ra khơi đều có những biểu ngữ khẳng định chủ quyền lãnh thổ Trường Sa, Hoàng Sa

Trên các con tàu ra khơi đều có những biểu ngữ khẳng định chủ quyền lãnh thổ Trường Sa, Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là vùng chủ quyền của Việt Nam, Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý quốc tế, bằng chứng lịch sử để khẳng định vùng chủ quyền thiêng liêng này. Trước tình hình thế giới và khu vực đang có những biến động phúc tạp, khó lường, các hoạt động tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và vùng hải đảo đang tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định.

Nhiệm vụ đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Việt Nam kiên quyết bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong thời đại mới.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]