Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Hậu cần Quân đội


(An ninh Quốc phòng) - “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Hậu cần Quân đội” là ý kiến thống nhất cao của lãnh đạo hai cơ quan Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (TCHC) trong tuyên truyền về ngành Hậu cần Quân đội năm 2018 tại hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền ngành Hậu cần Quân đội năm 2017, được tổ chức chiều 7-12, tại Hà Nội. 

Đại tá Lê Tất Cường, Cục trưởng Cục Chính trị, TCHC và Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND đồng chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Tất Cường phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của hai cơ quan, năm qua, Báo QĐND luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị, TCHC và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan hậu cần các cấp; tuyên truyền sâu rộng mọi mặt công tác hậu cần của TCHC nói riêng, toàn quân nói chung góp phần quan trọng động viên, khích lệ, cổ vũ các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị hậu cần các cấp vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ phát biểu tại hội nghị.

Báo QĐND đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCHC về công tác hậu cần quân đội; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần các cấp; tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác hậu cần, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác hậu cần; tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện NQTW4 (khóa XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua của các chuyên ngành trong lĩnh vực hậu cần; kịp thời phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định, công tác tuyên truyền về ngành hậu cần quân đội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên Báo QĐND, đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về thực hiện công tác bảo đảm hậu cần.

Đại diện hai cơ quan thống nhất tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Hậu cần Quân đội.

Trong năm 2018, hai cơ quan thống nhất cần phối hợp chặt chẽ, khoa học hiệu quả, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền ngành Hậu cần Quân đội, đa dạng và sinh động trên tất cả các ngành, các lĩnh vực hậu cần; trong đó chú trọng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến ngành hậu cần quân đội, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]