Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Phê duyệt một số Hiệp định với nước ngoài


(Kinh tế) - Một số Nghị định thư, Hiệp định với nước ngoài vừa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

nong-nghiep-vn-170117

Cụ thể, Chính phủ phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ ký tại Hà Nội ngày 3/9/2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt nội dung Hiệp định vay, cơ chế tài chính và chuyển đổi tiền vay cho khoản vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Chương trình tín dụng hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh EMCC (III) và Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC (VII) thuộc năm tài khóa 2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Chủ trương đầu tư phi dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy với Chính phủ Nhật Bản.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]