Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 3 ngày


(Chính Trị) - Hôm nay, 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc phiên họp thứ 28.

thuongvuquochoibanveviecquanysudungvukhi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong một lần họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Phiên họp dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17-10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; các báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020, thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020); kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Tại phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của Quốc hội và công tác nhân sự…

(Theo Hà nội Mới)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]