Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " cảng quốc tế gang thép Nghi Sơn "

Khởi công cảng quốc tế gang thép Nghi Sơn

Sáng 9/9, tại khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng Cảng tổng hợp quốc tế gang thép...