Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " công an làm theo lời bác "

Thứ trưởng Công an: Không có vùng cấm khi xử lý cán bộ vi phạm!

“Trong công tác xây dựng lực lượng, chúng tôi đã chủ động xử lý nhiều trường hợp cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ luật – kỷ cương của ngành theo phương châm...

Gặp lại người tham gia đợt rèn cán, chỉnh quân năm 1948

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12 để chỉ ra Sáu điều về tư cách người Công an cách mạng (11-3-1948 – 11-3-2018),...