Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Hội nghị GMS6 "

Quyết tâm xây dựng khu vực Mekong phát triển bền vững, vì người dân

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả từ ngày 29-31/3, tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp...

Hội nghị GMS6 – CLV10: Thúc đẩy thương mại mở và hệ thống thương mại đa phương

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong (Mê Công) mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam...

Doanh nghiệp GSM cần tiếp tục hợp tác để tận dụng các cơ hội hiện có

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6, sáng 30-3, tại Hà Nội, Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS đã chính thức khai...