Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng "

Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6. HỘI...