Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Làm theo lời Bác "

Thứ trưởng Công an: Không có vùng cấm khi xử lý cán bộ vi phạm!

“Trong công tác xây dựng lực lượng, chúng tôi đã chủ động xử lý nhiều trường hợp cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ luật – kỷ cương của ngành theo phương châm...

Dừng tổ chức giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan dừng việc tổ chức Chương trình xét, tôn vinh và trao giải...