Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " tang truong xanh "

Công nghệ không phải là “gia vị” duy nhất cho tăng trưởng “xanh”

Truyền thống và công nghệ có thể song hành khi GMS chuyển hướng sang tăng trưởng sạch hơn, xanh hơn. Công nghệ không phải là “gia vị” duy nhất cho tăng trưởng...

Thủ tướng duyệt 3,9 triệu USD vốn ODA cho dự án tăng trưởng xanh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Học giả Thái Quang Trung: “Tăng trưởng xanh” – con đường bắt buộc

“Những chính sách tăng trưởng xanh là một phần của những cải cách chính sách cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đùm bọc hơn.” Học...

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt nam

Giảm phát thải cacbon, phát triển năng lượng tái tạo, “xanh hóa” cả sản xuất và đời sống sẽ là cuộc chuyển đổi quan trọng phương thức phát triển, mô hình tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Chiều 24/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung […]