Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " tín nhiệm quốc gia Việt Nam "

Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Ngày 14/5, Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức “BB-” lên mức “BB” với triển vọng...